Wiadomości

          Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wybrała projekty do dofinansowania w ramach konkursu  Schemat 1.2 A

„Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”

RPDS.01.02.02-IP.01-02-327/18

 

Projekty wybrane do dofinansowania (po II etapie oceny merytorycznej):

 

Lista projektów (30.10.2019)

Skład KOP