Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wybrała projekt do dofinansowania w ramach konkursu 3.3.3 e (ZIT AJ)

RPDS.03.03.03-IP.01-02-326/18

Typ 3.3 e

„Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”

 

 

Projekty wybrane do dofinansowania (po II etapie oceny merytorycznej):

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru (31.10.2019)

Skład KOP

 

Więcej informacji o konkursie