Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę formalną konkursu 3.3 e

nabór nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18

Typ 3.3 e

Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy

 

Wyniki oceny formalnej konkursu 3.3 e