Wiadomości

W dniu 07.12.2018r. o godz. 10:00

w siedzibie ZIT WrOF

odbędzie się spotkanie dla potencjalnych Wnioskodawców

konkursu 1.2 A -  

Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Zapisy na stronie ZIT WrOF