Wiadomości

26 listopada 2018 r. uchwałą nr 25/VI/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na listopad 2018 r. 

 

Uchwała + uzasadnienie LISTOPAD

Załącznik wolne środki EFRR i EFS dla procedury odwoławczej