Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego

podjęła decyzję o wydłużeniu naboru w ramach:

 

Działanie 1.3

Rozwój przedsiębiorczości

Schemat 1.3 A 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Schemat 1.3 B

Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

 

 

Obowiązujący Wnioskodawców termin naboru dla tego konkursu:

od godz. 8.00 dnia 02.07.2018 r. 

do godz. 15.00 dnia 10.09.2018r.

 

link do strony konkursu 1.3.2 AB

Wydłużenie terminu zakończenia naboru do dnia 10.09.2018 r. nastąpiło na prośbę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF).