Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków

w ramach naboru nr  RPDS.03.05.00-IP.01-02-282/17 zostaje wydłużony do 31.07.2018r.

 

Schemat:

3.5 A - Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami.

3.5.B - Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych.

 

Strona konkursu 3.5 AB:

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/914-3-5-a-b-konkurs-horyzontalny.html