Wiadomości

Szanowni Państwo,

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) zaprasza na szkolenie organizowane w związku z ogłoszonym konkursem w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości” 
które odbędzie się we Wrocławiu 19 czerwca 2018 r.

 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie ZIT Wrof: 

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW KONKURSU 1.3.2 AB - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY