Wiadomości

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że w dniu  17 maja 2018r.  odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020

 

Komitet zatwierdził zmiany w kryteriach wyboru projektów w zakresie EFRR oraz EFS,

a także wynikające z nich modyfikacje w Planach działań dla wszystkich osi EFS .

 

 

Szczegółowe informacje:

http://rpo.dolnyslask.pl/xxiii-posiedzenie-komitetu-monitorujacego-rpo-wd-2014-2020/

 

 

Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020 z dnia 17.05.2018r.

gOKBaURwILXt5sld9Ttk