! UWAGA !

Nastąpiła zmiana sposobu publikowania zapytań ofertowych, więcej informacji pod linkiem: http://dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/938-zmiana-sposobu-publikowania-zapytan-ofertowych.html 

 

Jeśli jesteś wnioskodawcą lub potencjalnym beneficjentem i przed podpisaniem umowy o dofinansowanie chcesz rozpocząć realizację projektu, w celu rozpoczęcia procedury wyboru wykonawców w projekcie musisz skorzystać z tej podstrony.

Jest ona przeznaczona do publikacji zapytań ofertowych – zgodnie z zapisami z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (rozdz. 6.5.2, pkt 14).

Poniżej kilka zasad dotyczących umieszczania materiałów na stronie:

1. Przyjmujemy materiały w formacie pdf, doc i docx.Plik pdf co do zasady nie może być skanem (być utworzony z plików graficznych), chyba że charakter dokumentu (np. załącznik będący schematem lub rysunkiem) nie pozwala na inną jego formę. Jeśli dokumentacja jest obszerna (zawiera ponad 5 załączników) prześlij ją do nas w formacie zip.

2. Materiały prześlij najpóźniej na 2 dni robocze przed wymaganym terminem publikacji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pamiętaj, że termin publikacji musi zapewnić przynajmniej minimalne wymagania dotyczące terminów na składanie ofert wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

3. Wraz z materiałami do publikacji, prześlij: nazwę zamawiającego, tytuł zapytania ofertowego (krótki opis zamówienia) czyli najistotniejsze informacje – czego dotyczy zapytanie (przedmiot zamówienia), wymaganą datę publikacji zapytania oraz Twoje dane kontaktowe (email, telefon).

4. Pamiętaj, że publikacji na niniejszej stronie wymagają także wszelkie zmiany i uzupełnienia do pierwotnego zapytania ofertowego, jak również odpowiedzi na pytania zadawane przez oferentów. Zmiany i uzupełnienia należy przesyłać w takiej samej formie, trybie i terminach co pierwotne zapytanie ofertowe, ze wskazaniem w treści maila charakteru przesyłanych materiałów (zakresu zmiany, uzupełnień itd.)

5. Po rozstrzygnięciu zapytania,  prześlij informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - również celem jej publikacji zgodnie z wymaganiami Wytycznych w tym zakresie.

6. Pamiętaj, że wyłącznie Ty odpowiadasz za prawidłowość, merytorykę  i kompletność publikowanych materiałów. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość umieszczanych na tej stronie dokumentów, a jej udział w publikacji ma wyłącznie charakter techniczny.

7. Jeśli masz pytanie skontaktuj się z nami: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAPYTANIA WNIOSKODAWCÓW: