Wiadomości

Szanowni Państwo,

13 MARCA 2018 r. uchwałą nr 5005/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego

przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020
(Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2018.
Harmonogram na rok 2018
Uchwała ZWD nr 5005/V/18 wraz z uzasadnieniem (Harmonogram 2018)
Wykaz zmian w harmonogramie 2018

Archiwalne wersje harmonogramu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.