Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że 8 lutego 2018 r. w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014 zostały wprowadzone istotne zmiany funkcjonalności, głównie w zakresie dokumentacji oraz korespondencji.

 

Powyższe zmiany opisane zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Podręczniku Beneficjenta SL2014 - wersja 2.0

 

Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 2.0