Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca  informuje o wydlużeniu terminów oceny formalnej wniosków dla naborów

 

nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-258/17

 

Schemat 3.3.1 A Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny

wydłużony do 28.02.2018r.

 

oraz 

 

nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-238/17

 

Schemat 1.2.1 A  Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R – konkurs horyzontalny

 

wydłużony do 28.02.2018r.