Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca  informuje o wydlużeniu terminów oceny formalnej wniosków dla naborów:

 

nr  RPDS.03.03.01-IP.01-02-258/17

Schematu 3.3.1.A Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny

wydłużony do 28.02.2018r.

 

nr  RPDS.01.02.01-IP.01-02-238/17

Schematu 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

wydłużony do 28.02.2018 r.