Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

zakończyła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach:

 

Schemat 1.5 A 

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

- unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych

lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle.

Mikroprzedsiębiorstwa - rzemieślnicy

 

(nr naboru RPDS.01.05.01-IP.01-02-264/17)

 

W dniu 07 grudnia 2017r. zarejestrowano 98 wniosków,

 

na łączną kwotę dofinansowania 4 085 079,47 PLN

 

Alokacja na konkurs: 2 035 105 PLN

 

Alokacja została wyczerpana w 200,73 %