Wiadomości

 007

http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/aktualnosci/single-view/artykul/-558df626b2/

20 września 2017r., w obecności Pana Marszałka Cezarego Przybylskiego oraz Pani Renaty Granowskiej – Dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej,

przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisali pięć umów z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 90 mln zł, którzy będą udzielać pożyczek w ramach w działania 1.5. - Rozwój produktów i usług w MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Dzięki dzisiejszym umowom do dolnośląskich przedsiębiorców trafi 90 milionów złotych. Te pieniądze pozwolą przedsiębiorcom na przeprowadzenie planowanych inwestycji, zakup sprzętu produkcyjnego i rozszerzenie oferty rynkowej – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

To kolejna transza środków europejskich dla dolnośląskich firm. Każda firma z naszego województwa będzie miała możliwość uzyskać środki na podjęcie działań rozwojowych i dokonywać inwestycji w swoim przedsiębiorstwie. – powiedziała Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej – Rozwój firmy pozwoli naszym przedsiębiorcom na zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku regionalnym, a być może nowe produkty i usługi pozwolą wyjść z ofertą na rynek krajowy i zagraniczny. Podpisane dziś umowy na kwotę 90 mln zł obejmą wsparciem ponad 540 firm z terenu Dolnego Śląska. W przypadku, gdy ta kwota okaże się niewystarczająca w stosunku do potrzeb, zostanie ona zwiększona. Tak, by wszystkie dolnośląskie firmy miały szansę skorzystać. – zapewnia Renata Granowska.

 

Operatorzy będą udzielać niskooprocentowych pożyczek nawet do kwoty 500 tyś zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska, .

Instrument ten umożliwi dolnośląskim przedsiębiorcom finansowanie przedsięwzięć umożliwiających rozwój i rozbudowę firmy oraz zwiększenie zastosowania innowacji.

Pośrednicy finansowi w województwie dolnośląskim:

•    Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. wartość umowy to 25 mln zł,
•    Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – wartość umowy to 20 mln zł,
•    Konsorcjum ECDF S.A. i z MEGA SONIC S.A. wartość umowy to 20 mln zł
•    Polska Fundacja Przedsiębiorczości wartość umowy to 15 mln zł,
•    Konsorcjum Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. i Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych wartość umowy to 10 mln zł.

Aktualne informacje można znaleźć bezpośrednio na stronie BGK:

https://rpo.bgk.pl/posrednicy-finansowi/