Wiadomości

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że Uchwałą nr 4135/V/17 z dnia 26 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził zmiany w: 

„Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.

 

Dokument zostanie zamieszony na stronie RPO WD (http://rpo.dolnyslask.pl/wytyczne-programowe-dotyczace-kwalifikowalnosci-wydatkow/)

 

oraz portalu https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/.