Wiadomości

W dniu 30.05.2017r. w siedzibie DIP odbyło się spotkanie informacyjne dot. konkursów:

 

Schemat 1.2 A
Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

oraz 

Schemat 1.2 B
Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 

Prezentacje ze spotkania:

 

Informacje o konkursie

Kryteria wyboru projektów - schemat 1.2 A

Kryteria wyboru projektów - schemat 1.2 B

Obowiązki informacyjno - promocyjne

Zakupy w projekcie