Wiadomości

 DPP

 

Dnia 27 kwietnia 2017 w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej zostaną ogłoszone konkursy horyzontalne na dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz inwestycji w infrastrukturę B+R.

Schemat 1.2.A - Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R z alokacją ponad 84,4 mln PLN

Schemat 1.2.B - Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw z alokacją ponad 36,8 mln PLN

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

• przedsiębiorcy w tym przedsiębiorcy typu spin off
• konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty
• konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, która zostanie opublikowana m.in. na portalu DIP 27 kwietnia 2017 roku.