Wiadomości

Ze względu na sygnały od Wnioskodawców o wydłużającym się czasie oczekiwania na wydanie decyzji środowiskowych, dochodzącym nawet do kilku miesięcy, wydłużono termin zakończenia naboru do dnia 30.05.2016 r.

 

Zmiana dokumentacji nastąpiła w następującym zakresie:

a) w Regulaminie konkursu oraz Ogłoszeniu o konkursie zmieniono daty zakończenia naboru z 29.04.16 r. na 30.05.2016 r.

 

Ponadto zaktualizowano również instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie - uszczegóławiając zapisy dot. posiadania załączników środowiskowych (Sekcja C, pkt. 6.2).

 

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 14.04.2016 r. 

 

Link do ogłoszenia o konkursie