Wiadomości

Szanowni Państwo,

 

Poniżej zamieszczamy aplikację, za pomocą której należy wypełnić wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu 1.2.2 B Towrzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw - konkurs ZIT WrOF.

W razie problemów przy wypełnianianiu wniosku związanych z ochroną komórek należy na pasku górnym wybrać zakładkę "Recenzja" i następnie kliknąć "Nie chroń arkusza".

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy ściągnąć ze strony internetowej http://www.dip.dolnyslask.pl/ plik „Wniosek o dofinansowanie 1.2.2 B wraz z załącznikami - Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw - konkurs ZIT WrOF" i zapisać go na dysku. Plik ten należy zapisać w dowolnym katalogu na dysku, a następnie należy ściągnięty i zapisany plik wypakować za pomocą dowolnego darmowego programu (np. WinRAR). Ściągnięty i wypakowany plik „Wniosek 1.2.2.B.xlsm" należy kliknąć dwukrotnie w celu otwarcia. Ponieważ w pliku są przechowywane makra, po jego uruchomieniu, należy włączyć zawartość makr.

1. Jeśli pracujesz w programie Excel 2007 lub wyższym, na ekranie, na pasku pod ikonami funkcji programu może pojawić się „Ostrzeżenie o zabezpieczeniach: Makra zostały wyłączone." W takiej sytuacji należy włączyć makra. W tym celu na pasku ostrzeżenia kliknij przycisk „Opcje...", następnie w nowo otwartym oknie dialogowym zaznacz opcję „Włącz tę zawartość" i kliknij przycisk OK.

2. Jeśli pracujesz w programie Excel 97-2003, na ekranie w nowym oknie dialogowym może pojawić się ostrzeżenie: „Makra są wyłączone." W takiej sytuacji należy włączyć makra. W tym celu kliknij przycisk OK i zamknij okno. Następnie na pasku górnym kliknij „Narzędzia", dalej: „Opcje.", dalej: „Zabezpieczenia", dalej: „Bezpieczeństwo makr", zaznacz opcję „niskie" i kliknij przycisk OK.

Więcej informacji na https://support.office.com/pl-pl/article/W%C5%82%C4%85czanie-i-wy%C5%82%C4%85czanie-makr-w-plikach-pakietu-Office-12b036fd-d140-4e74-b45e-16fed1a7e5c6?CTT=3&CorrelationId=54cb0411-19be-4f1f-a198-e6431ebe693c&ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL

 

Wniosek o dofinansowanie 1.2.2 B wraz z załącznikami - Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw - konkurs ZIT WrOF