Wiadomości

Kwalifikowany podpis elektroniczny w perspektywie finansowej 2021-2027

W perspektywie finansowej 2021-2027 większość procesów związanych z wyborem do dofinansowania i realizacją projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie.

W związku z tym niezbędny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Ma on, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, taką samą moc prawną, jak podpis złożony odręcznie i będzie wykorzystywany w szczególności przy:

     składaniu dokumentów podczas ubiegania się o środki unijne w ogłoszonych naborach, m.in. do podpisywania oświadczeń załączanych do wniosku o dofinansowanie, składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,

         podpisywaniu umowy o dofinansowanie,

         realizacji projektów, m.in. do podpisywania i składania wniosków o płatność w systemie CST2021,

         prowadzeniu pozostałej korespondencji za pomocą m.in. ePUAP.

Kwalifikowany podpis elektroniczny to zaawansowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie i składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do podpisu elektronicznego.

Zwracamy uwagę, że podpis zaufany i podpis osobisty nie są równoznaczne prawnie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym i nie mogą go zastąpić.

Warto podkreślić, że przesyłanie dokumentów podpisanych elektronicznie ma wiele korzyści, m.in.:

-         ułatwia i przyspiesza procesy oraz wymianę dokumentów pomiędzy Wnioskodawcą/Beneficjentem i Instytucją,

-   zmniejsza koszty sporządzania dokumentacji, ponieważ ogranicza zużycie materiałów biurowych i konieczność korzystania z usług pocztowych/kurierskich,

-  ułatwia pozyskiwanie dokumentów od innych podmiotów uczestniczących w realizacji projektu, które Wnioskodawca/Beneficjent musi przedstawić Instytucji,

-      nie wymaga osobistych wizyt w Instytucji, np. w celu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, aneksu do umowy lub innych dokumentów.

Tych z Państwa, którzy nie stosują w swojej działalności kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a planują ubiegać się o środki unijne zachęcamy już teraz do pozyskania takiego podpisu i zapoznania się z zasadami jego uruchomienia.

 

Kwalifikowany podpis elektroniczny znacznie ułatwi i przyspieszy proces aplikowania i realizacji projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

 

Więcej informacji na temat kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest dostępnych na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0075.