Wiadomości

Szanowni Państwo,

rozstrzygnięto konkurs horyzontalny, typ 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 

Projekty wybrane do dofinansowania (wyniki konkursu):

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru– 24.01.2022 r.

Skład KOP

 

Więcej informacji o konkursie