Wiadomości

 

Podsumowanie naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21

Ilość złożonych wniosków: 996 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 199 754 243,16*

Procent wykorzystanej alokacji: 494 %

*W tym 13 wniosków złożono na wartość 0,00 zł