Wiadomości

Zapraszamy do zapoznania się przez Wnioskodawcę - Województwo Dolnośląskie z dokumentacją dotyczącą naboru nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-425/21 ogłoszonego w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 1.2.1 E Wsparcie procesu przedsiębiorczego odkrywania poprzez tworzenie i rozbudowę regionalnego systemu innowacji – wsparcie realizowane przez Województwo Dolnośląskie (425/21)

 

 

Więcej informacji na temat naboru 1.2.1 E