Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że dnia 31 maja br., zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok 2021, został ogłoszony konkurs:

 

1.5 D

Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (420/21)

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 30.06.2021 r. do godz. 15.00 dnia 14.07.2021 r.

 

 

Więcej informacji dot. 1.5 D