Wiadomości

18 maja 2021 r. Uchwałą nr 3718/VI/21Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zmianę wHarmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie wtrybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2021.

 

Harmonogram naborów wniosków na 2021 r. - 18.05.2021

Uchwała nr 3718/VI/21

 

Wersje archiwalne z 2021 r.