Wiadomości

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy nową instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu 1.5.1 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP.

Instrukcja wypełniania wniosku 1.5.1 A