Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zakończyła I etap oceny merytorycznej konkursu 3.3 e

Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty niegrantowe – ZIT WrOF

RPDS.03.03.02-IP.01-02-367/19

 

Wyniki I etapu oceny merytorycznej