Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę formalną konkursu 3.3 e

nabór nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-332/18

Typ 3.3 e

Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty niegrantowe

 

 

Wyniki oceny formalnej 3.3.2 e