Wiadomości

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wypełniania poszczególnych punktów wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca będzie zamieszczała w tym miejscu komunikaty odnośnie wypełnienia tych punktów. 

Ponadto informujemy, że w zakładce Często zadawane pytania będą pojawiały się informacje o które potencjalni wnioskodawcy pytają najczęściej. Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana.

 

Komunikat nr 1 dotyczący wypełnienia punktu A.1.4 wniosku „Typ Projektu”


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wypełnienia punktu A.1.4 wniosku „Typ Projektu” informujemy, iż w przedmiotowym polu należy dokonać wyboru pomiędzy opcjami:


W przypadku naboru do poddziałania 1.5.1
1.5.A Wsparcie innowacyjności (na poziomie przedsiębiorstwa) produktowej i procesowej MSP
1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP


W przypadku naboru do poddziałania 1.2.1A i 1.2.2A
1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R, a) wydatki przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych.
1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R, b) zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).


W przypadku naboru do poddziałania 1.2.1B i 1.2.2B
1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw