Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę formalną konkursu 3.3 C

nabór nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-331/18

                           3.3 C Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Wyniki oceny formalnej konkursu 3.3 C :

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1153-3-3-1-c-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-zit-wrof.html