Wiadomości

26 lutego 2019 r. uchwałą nr 399/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019.

Harmonogram naborów na rok 2019

Uchwała nr 399/VI/19

 

 Pozostałe informacje znajdują się w zakładce " Zapoznaj się z prawem i dokumentami".