Wiadomości

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa dokumentacja konkursowa dla naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-304/18.

Zmiana ta dotyczy zwiększonej alokacji.

Zaktualizowana dokumentacja znajduje się na stronie konkursu- link