Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego 

podjęła decyzję o wydłużeniu naboru w ramach:

Działanie 1.2

„Innowacyjne przedsiębiorstwa”

Poddziałanie 1.2.2

„Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF”

Schemat 1.2 A

„Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”

 

do godz. 15.00 dnia 28.02.2019r.

 

strona konkursu 1.2 A