Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków w ramach naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-303/18, Schemat : 1.5.1.B Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających z Działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa) zostaje wydłużony do dnia 31.01.2019 r.

Strona konkursu:

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1026-1-5-1-b-wsparcie-na-inwestycje-w-zakresie-wdrozenia-wynikow-prac-b-r-w-dzialalnosci-przedsiebiorstw-wynikajacych-z-dzialania-1-2-konkurs-horyzontalny.html