Wiadomości

Zapraszamy serdecznie na szkolenia dla Beneficjentów organizowane przez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego pt.: "Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014 (teoria i praktyka)" Szkolenia są organizowane w Hotelu Europeum przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 oraz 13 grudnia 2018 r. (do wyboru jeden dzień). Szczegółowe informacje znajdują się w linku: https://zitwrof.pl/wiadomosci/szkolenia-i-konferencje-wiadomosci/szkolenie-dla-beneficjentow-pn-wypelnianie-wnioskow-o-platnosc-rozliczanie-projektow-wykorzystaniem-systemu-sl2014-teoria-praktyka/