Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 

w ramach naboru nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-304/18 zostaje wydłużony do dnia 31 grudnia 2018r.

strona konkursu 1.5 A:

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1042-1-5-1-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-i-procesowej-msp-konkurs-horyzontalny-5.html