Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że w dniu dzisiejszym (25.06.2018r.) zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok 2018, w trybie konkursowym został ogłoszony kolejny konkurs:

nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-304/18

 

Schemat 1.5 A -

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP:

- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług;

– dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług

 

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

 

DPP