Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca uprzejmie informuje, że w dniu 10.05.2018r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego

podjął decyzję o przeznaczeniu części wolnych środków w poddziałaniu 3.3.1 w kwocie 33 479 693,32 PLN na dofinansowanie projektów,

które ze względu na wyczerpanie alokacji w naborze RPDS.03.03.01-IP.01-02-258/17 nie zostały wybrane do  dofinansowania.

 

Pozwoli to na zatwierdzenie do dofinansowania wszystkich pozostałych (11) pozytywnie ocenionych projektów w tym naborze.

 

Strona konkursu 3.3 A