Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zamieszcza raport w związku z obowiązkiem złożenia przez każdy podmiot publiczny informacji  o stanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z art. 11 Ustawy z dnia 19 lipca 2019r.

Raport o stanie zapewnienia dostępności