Wiadomości

Szanowni Państwo,

dnia 13 marca 2018 r. uchwałą nr 5007/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zestawienia kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFS) w związku z procedurą odwoławczą - na miesiąc marzec 2018 r. 

Uchwała + uzasadnienie
Załącznik  6 wolne środki na potrzeby procedury odwoławczej

Dane zostały przygotowane wg stanu na ostatni dzień roboczy lutego 2018 r. Zastosowano kurs 4,167 EUR/PLN.

Tabela opublikowana także na stronie: www.rpo.dolnyslask.pl;