Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego

podjęła decyzję o wydłużeniu naboru w ramach

Działanie 3.5

Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny

Schemat 3.5.A

Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami

Schemat 3.5.B

Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych.

 

Obowiązujący Wnioskodawców termin naboru dla tego konkursu:

 

od godz. 8.00 dnia 16.01.2018 r. 

do godz. 15.00 dnia 30.04.2018r.

 

link do strony konkursu 3.5 AB

 

Zmiana terminu jest spowodowana licznymi prośbami Wnioskodawców składanymi do DIP.

Mając na uwadze powyższe, zmienione zostały dwa dokumenty konkursowe, tj. Ogłoszenie o konkursie oraz Regulamin konkursu.

Zmiana w w/w dokumentach dotyczy jedynie terminu zakończenia naboru.