Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że w dniu dzisiejszym (28.02.2018r.) zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok 2017, w trybie konkursowym został ogłoszony kolejny konkurs:

nr  RPDS.01.02.01-IP.01-02-292/18

 

Schemat 1.2 D

Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu.

Projekty w zakresie uzupełnienia infrastruktury B+R – IOB

 

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

 

DPP