Wiadomości

Szanowni Państwo,

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę formalną naboru w ramach schematu 1.2 A

 

"Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R"

- konkurs horyzontalny

 

nabór nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-238/17

 

Wyniki oceny formalnej konkursu 1.2 A:

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/684-1-2-1-a-wsparcie-dla-przedsiebiorstw-chcacych-rozpoczac-lub-rozwinac-dzialalnosc-b-r-konkurs-horyzontalny-2.html