Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca  informuje o wydlużeniu terminów oceny formalnej wniosków dla naborów

nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-258/17

Schematu 3.3.1 A Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny

 

zostaje wydłużony do 23.03.2018r.