Wiadomości

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w naborze 1.2 C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”

 

Ocena formalna: 

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej- 03.12.2021 r.

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej- 03.12.2021 r.

 

 

Więcej informacji na temat konkursu