Wiadomości

Szanowni Państwo;

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem konkursem:

1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

prosimy o sukcesywne wysyłanie wniosków w aplikacji SNOW.

Przypominamy, że termin zakończenia naboru upływa w dniu 14.07.2021 o godz. 15:00.