Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę wniosków konkursu

RPDS.01.02.01-IP.01-02-372/19

1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”

1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”

 

Projekty wybrane do dofinansowania (wyniki konkursu):

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru (04.03.2021)

Informacja o składzie KOP

 

Wyniki naboru 1.2 A (372/19)