Wiadomości

Szanowni Państwo,


w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi I Przedsiębiorstwa i innowacje dla działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP w ramach RPO WD 2014-2020, z dnia 30.09.2015 r., Dolnośląska Instytucja Pośredniczaca informuje o zmianie w zakresie wydłużenia terminu naboru do dnia 30.11.2015 r.

Ogłoszenie o konkursie znajduje się pod tym linkiem w zakładce zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

 

Informujemy, iż wychodząc naprzeciw prośbom Przedsiębiorców, dużej ilości pytań oraz z uwagi na fakt, że jest to pierwszy ogłoszony konkurs w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO podjął decyzję o WYDŁUŻENIU TERMINU NABORU wniosków o dofinansowanie w konkursie: 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP - konkurs horyzontalny”, który został ogłoszony przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 30.10.2015r. do dnia 30.11.2015r.

Zaktualizowano Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie dostosowując ją do zmian w Generatorze wniosków o dofinansowanie.