Wiadomości

W dniu 14.11.2018r. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzję o wydłużeniu możliwości składania do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową ze względu na późniejsze niż zaplanowano w Regulaminach, rozstrzygnięcie danego naboru.

Wydłużenie możliwości składania wniosków o płatność końcową dotyczy projektów realizowanych w ramach następujących naborów:

RPDS.03.01.00-IP.01-02-095/16 tj. najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność zostaje przesunięty z 30 czerwca 2019 r. na 8 lipca 2019r.

RPDS.03.05.00-IP.01-02-096/16 tj. najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność zostaje przesunięty z 31 grudnia 2018 r. na 11 marca 2019r.

RPDS.01.03.01-IP.01-02-133/16 tj. najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność zostaje przesunięty z 30 września 2019 r. na 17 października 2019r.

RPDS.01.03.02-IP.01-02-134/16 tj. najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność zostaje przesunięty z 30 września 2019 r. na 21 listopada 2019 r.

RPDS.01.05.01-IP.01-02-159/16 tj. najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność zostaje przesunięty z 31 grudnia 2018 r. na 7 stycznia 2019r.

RPDS.01.05.01-IP.01-02-160/16 tj. najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność zostaje przesunięty z 31 grudnia 2018 r. na 7 stycznia 2019r.

RPDS.01.02.01-IP.01-02-179/16 tj. najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność zostaje przesunięty z 30 września 2019 r. na 2 października 2019r.

RPDS.01.02.02-IP.01-02-180/16 tj. najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność zostaje przesunięty z 30 września 2019 r. na 9 października 2019 r.

RPDS.01.02.02-IP.01-02-209/16 tj. najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność zostaje przesunięty z 31 grudnia 2018 r. na 27 luty 2019 r.

RPDS.01.02.02-IP.01-02-210/16 tj. najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność zostaje przesunięty z 31 grudnia 2018 r. na 27 luty 2019 r.

RPDS.01.04.02-IP.01-02-218/16 tj. najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność zostaje przesunięty z 1 grudnia 2018 r. na 21 stycznia 2019 r.

 

Uzasadnienie:

Wskazany nowy termin złożenia do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową wprost odpowiada przedłużeniu oceny wniosków poza pierwotnie wskazany w Regulaminie konkursu okres.

Przesunięcie terminu złożenia do DIP wniosku Beneficjenta o płatność końcową dotyczy każdego wnioskującego w ww. naborach, co odpowiada zasadzie równego traktowania wnioskodawców.

Wydłużenie terminu nastąpić może wyłącznie na indywidualny wniosek Beneficjenta.